Zakelijke geschillen

Het vasthouden aan principes en standpunten kan een conflict doen escaleren. Een gang naar de rechter is dan vaak onvermijdelijk met als gevolg dat er, na de uitspraak van de rechter, een winnaar en een verliezer is.

Bij een zakelijk geschil kan het daarom voor beide partijen beter zijn om de gang naar de rechter te voorkomen. Mediation is daarvoor een geschikte route om dan samen met de neutrale mediatior te zoeken naar een breed gedragen, toekomstgerichte, oplossing.
Daarbij hebben beide partijen zelf grote inbreng, kunnen zij autonoom handelen, waardoor een oplossing in feite door partijen zelf wordt gevonden. Dus geen winnaar of verliezer maar twee winnaars!

De rol van de neutrale mediator is dat zij/hij helpt partijen anders naar het conflict te laten kijken. Ná een succesvol verlopen mediation wordt een vaststellingsovereenkomt opgesteld waarin de gemaakt afspraken worden bevestigd.

Een oplossing vind je samen!

Echtscheiding

Door Mediation is het mogelijk op een andere manier te scheiden, minder stressvol.

Meer lezen

Overige familiezaken

Vaak een gebeurtenis waarbij emoties hoog kunnen oplopen. Via een mediator kunt u een harde juridische strijd voorkomen.

Meer lezen

Arbeidsconflicten

Een mediator bemiddelt bijvoorbeeld bij ontslag, verzuim, of arbotechnische zaken.

Meer lezen

Zakelijke geschillen

Bij een zakelijk geschil kan het voor beide partijen wenselijk zijn de gang naar de rechter te voorkomen.

Meer lezen