Arbeidsconflicten

Mediaton bemiddeling tussen werknemer en werkgever of werknemers onderling. Ruzie op de werkvloer heeft invloed op de directe omgeving en is beslist niet gunstig voor de dagelijkse gang van zaken binnen een bedrijf. Een mediator bemiddelt bijvoorbeeld bij ontslag, verzuim, personeel versus directie of arbotechnische zaken.Wanneer een gesprek feitelijk onderling niet meer mogelijk is zonder een neutrale en kundige derde.

Ook hier is het uitgangspunt een situatie te creëren waar alle partijen zich in kunnen vinden.