Arbeidsconflicten

 

Bemiddeling tussen werknemers en werkgever of tussen werknemers onderling. Indien noodzakelijk bemiddelen wij bij ontslag, verzuim, of arbotechnische zaken.

Mediaton bemiddeling tussen werknemer en werkgever of werknemers onderling. Ruzie op de werkvloer heeft invloed op de directe omgeving en is beslist niet gunstig voor de dagelijkse gang van zaken binnen een bedrijf. Het kan zelfs van invloed zijn op de productiviteit van de andere werknemers.

Mediation Hilversum bemiddelt bij ontslag, verzuim, personeel versus directie of arbotechnische zaken. Mediation is een goede optie wanneer blijkt dat een gesprek feitelijk onderling niet meer mogelijk is zonder een neutrale en kundige derde. Bovendien kan mediation helpen bij het voorkomen van een gang naar de rechter.

Ook hier is het uitgangspunt een toekomstgerichte oplossing te vinden waarin alle partijen zich kunnen vinden.

Een oplossing vind je samen!

Mediation Hilversum is geregistreerd ADR register mediator en geaccrediteerd Arbeidsmediator.

Echtscheiding

Door Mediation is het mogelijk op een andere manier te scheiden, minder stressvol.

Meer lezen

Overige familiezaken

Vaak een gebeurtenis waarbij emoties hoog kunnen oplopen. Via een mediator kunt u een harde juridische strijd voorkomen.

Meer lezen

Arbeidsconflicten

Een mediator bemiddelt bijvoorbeeld bij ontslag, verzuim, of arbotechnische zaken.

Meer lezen

Zakelijke geschillen

Bij een zakelijk geschil kan het voor beide partijen wenselijk zijn de gang naar de rechter te voorkomen.

Meer lezen