Overige Familiezaken

Mediation Hilversum is een ervaren en kundige bemiddelaar bij conflicten in de familiesfeer. Te denken valt aan mediation bij erfeniskwesties, familieruzies en dergelijke.

Conflicten binnen de familierelaties zorgen vaak voor grote spanningen. Te denken valt aan onderlinge geschillen binnen het gezin die soms jaren kunnen voortslepen en die ook soms een lange voorgeschiedenis kennen. Maar ook bij de verdeling van een erfenis kunnen opeens tegenstellingen zichtbaar worden. Gevolg een mogelijke escalatie waarbij het niet ondenkbeeldig is dat de onderlinge familieband (voorgoed) geschaad wordt.

Mediation Hilversum kan helpen om samen met jullie een dreigende escalatie te voorkomen.

Wanneer partijen een oplossing willen voor de situatie en vrijwillig willen deelnemen aan de mediation kan mediation een route zijn waarbij, met respect voor elkaars standpunten, een gezamenlijk gedragen oplossing wordt gevonden. Het uitgangspunt daarbij is altijd om samen een duurzame oplossing te vinden. Zodat relaties geen blijvende schade oplopen.

Een oplossing vind je samen!

Mediation Hilversum is geaccrediteert Familie Mediator. De sessies kunnen gehouden worden op momenten dat het u het beste schikt. Bijvoorbeeld in de avonduren, na het werk of in het weekeind. 

  


TOEVOEGING
Komt u in aanmerking voor rechtsbijstand dan vragen wij een toevoeging voor u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Wanneer de aanvraag wordt toegewezen dan dient u slechts een kleine eigen bijdrage te betalen. Overigens heeft Mediation Hilversum geen enkele invloed op de uitkomst van het aanvragen van deze rechtsbijstand. De toewijzing vindt geheel onder verantwoordelijkheid en beoordeling van de Raad voor Rechtsbijstand plaats. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.rechtsbijstand.nl.

Echtscheiding

Door Mediation is het mogelijk op een andere manier te scheiden, minder stressvol.

Meer lezen

Overige familiezaken

Vaak een gebeurtenis waarbij emoties hoog kunnen oplopen. Via een mediator kunt u een harde juridische strijd voorkomen.

Meer lezen

Arbeidsconflicten

Een mediator bemiddelt bijvoorbeeld bij ontslag, verzuim, of arbotechnische zaken.

Meer lezen

Zakelijke geschillen

Bij een zakelijk geschil kan het voor beide partijen wenselijk zijn de gang naar de rechter te voorkomen.

Meer lezen