Privégeschillen

Conflicten binnen de familie, relaties of in de omgeving (burenruzies) zorgen vaak voor grote spanningen. Ook hier is mediation vaak een aanbevolen stap. Voorkomen dat de zaak escaleert en de onderlinge band voorgoed is geschaad.

Mediation Hilversum is een ervaren bemiddelaar bij erfeniskwesties en familieruzies, (buren)ruzies of echtscheidingen.

De sessies kunnen gehouden worden op momenten dat het u het beste schikt. Bijvoorbeeld in de avonduren, na het werk of in het weekeind.

Wij hanteren voor familie mediation een speciaal tarief van € 165,00 per uur inclusief BTW. De kosten worden normaliter door partijen gedeeld.