Scheidingsmediator

Scheiden is een ingrijpende en emotionele gebeurtenis. In het verleden was het gebruikelijk dat de (ex) partners ieder een eigen advocaat in handen namen. Dat leidt er vaak toe dat partijen recht tegen over elkaar komen te staan met als gevolg een "vechtscheiding" waarbij eventuele kinderen in het nauw komen. Het uiteindelijke behaalde resultaat is voor de partijen dan vaak zeer teleurstellend.

Door Mediation is het mogelijk op een andere manier te scheiden, minder stressvol. Mediation Hilversum hanteert het gezegde: "een oplossing vindt je samen". Juist door gebruik te maken van mediation zullen de (ex) partners dit zelf ervaren. De gevonden uitkomst van de scheiding is immers zelf, met hulp van de mediator, gevonden en is altijd toekomst gericht.

Het maakt niet uit of de (ex) partners getrouwd zijn, geregistreerd partner zijn of samenwonen (al of niet met samenlevingsovereenkomst). Mediation kan voor het ontbinden van iedere vorm van samenleven worden ingezet.

Mediation Hilversum adviseert en assisteert, in geval aanwezigheid van minderjarige kinderen, bij het opstellen van het ouderschapsplan als ook de  omgangsregeling. Verder zaken als  het echtscheidingsconvenant, co-ouderschap, alimentatie voor kindern en partner komen bij de mediation aan bod. 

Mediation is oplossingsgericht

Bij echtscheidingsmediation wordt met u samen naar een oplossing van uw belangentegenstellingen gezocht met hulp van de neutrale bemiddelaar: de mediator.

De mediator staat niet - zoals de rechter - boven u maar juist tussen u en uw (ex-)partner in. Hij is onpartijdig en helpt u en uw (ex-)partner in onderling overleg een oplossing te vinden voor de kwesties die u verdelen. Er is ruimte voor een ieder om op te komen voor de eigen belangen.

Mediation Hilversum is geregistreerd MFN register mediator en geaccrediteerd Familiemediator.  De sessies kunnen gehouden worden op momenten dat het u het beste schikt. Bijvoorbeeld in de avonduren, na het werk of in het weekeind.

Mediation Hilversum is aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand. Mocht uw inkomen niet toereikend zijn om zelf de kosten van de mediation te dragen, dan kan er, mits u voldoet aan de voorwaarden, een subsidie (= toevoeging) worden aangevraagd. Buiten een kleine eigen bijdrage, zijn er aan de mediation dan verder geen kosten verbonden.