Mediation Hilversum bemiddelt als neutrale en betrouwbare partner bij tal van conflictsoorten.

Te denken valt onder andere aan:

Familie Mediator – met als specialiteit scheidingen.

Echtscheidingen – Vaak een gebeurtenis waarbij emoties hoog kunnen oplopen. Via een mediator kunt u een harde juridische strijd voorkomen. Op een open manier conflictoplossend denken, met respect voor u beide als persoon, uw standpunten en wensen maar zeker ook in het belang van eventuele kinderen. Werken naar een voor alle partijen werkzame bezoekersregeling.

Klik hier voor meer informatie over echtscheidingsmediator!

Zakelijke geschillen – Bij een zakelijk geschil kan het voor beide partijen wenselijk zijn de gang naar de rechter te voorkomen. Sterker nog, met een mediator bereikt u waarschijnlijk meer. Het uitgangspunt van de neutrale mediator is immers het bereiken van een resultaat waarbij een win-win situatie behaald wordt.
Het is op die manier zelfs mogelijk om de deur naar verdere samenwerking in de toekomst open te houden.

Arbeidsconflicten – Bemiddeling tussen werknemers en werkgevers. Of werknemers onderling. Ruzie op de werkvloer heeft invloed op de directe omgeving en is niet gunstig zijn voor de dagelijkse gang van zaken binnen een bedrijf. Een mediator bemiddelt bijvoorbeeld bij ontslag, verzuim, of arbotechnische zaken. Wanneer een gesprek onderling eigenlijk niet meer mogelijk is zonder een neutrale en kundige derde. Ook hier is het uitgangspunt een situatie te creëren waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Privégeschillen – Conflicten binnen de familie, relaties of in de omgeving (burenruzies) zorgen vaak voor grote spanningen. Ook hier is mediation vaak een aanbevolen stap. Voorkomen dat de zaak escaleert en de onderlinge band voorgoed is geschaad.

Relatietherapie – Mediation Hilversum mag zich eveneens een specialist noemen op het gebied van relatietherapie. Ook hierbij is het uitgangspunt samen een oplossing te vinden. Een waar alle betrokken partijen bij gebaat zijn.

In elke relatie komen problemen voor. Soms kom je daar zelf niet meer uit en sta je voor een keuze: de relatie beëindigen, of hulp zoeken van een professional. Iemand die onpartijdig de moeilijkheden bekijkt en samen met u tot een oplossing komt.

Mediation Hilversum is specialist op het gebied van relatietherapie. Dat kan op momenten dat het u het beste schikt. Bijvoorbeeld in de avonduren, na het werk.

Chiel van Praag is een MFN 
Geregistreerde Mediator.
Meer info klik hier!