Kort samengevat is mediation het oplossen van een conflict door bemiddeling van een neutrale derde

Bij een geschil, zakelijk of particulier, is het voor betrokken partijen vaak moeilijk om tot een oplossing te komen. Toch komt elk conflict tot een oplossing. De mediator kan u daarbij helpen door op een professionele wijze een impasse doorbreken.

Samen met partijen wordt gezocht naar nieuwe invalshoeken. Doordat de mediator te allen tijde onpartijdig blijft is hij/zij in staat om samen met de partijen naar een duurzame uitkomst te zoeken. Mediation is bovendien vertrouwelijk dat wil zeggen dat alles wat er besproken wordt vertrouwelijk wordt behandeld.

De voordelen zijn legio. Met mediation kan bijvoorbeeld een gang naar de rechter worden voorkomen en loopt de relatie tussen de betrokkenen geen onherstelbare schade op. Bovendien is een oplossing relatief snel te realiseren en is dus goedkoper dan een gang naar de rechter. Slechts een aantal sessies kan al resultaat opleveren. 

  • Voorkomt dat relaties onherstelbare schade oplopen
  • Indien beide partijen dat willen kan een gang naar de rechter worden voorkomen
  • Mediation is een informele, relatief betaalbare procedure
  • Win-win situatie
  • Levert snel resultaat op
  • Alles in eigen hand. U werkt zelf aan een oplossing (autonoom handelen)
  • Vertrouwelijk
  • Etc

Mediation werkt en wordt steeds vaker toegepast.