Privégeschillen

Conflicten binnen de familie, relaties zorgen vaak voor grote spanningen. Te denken valt aan onderlinge geschillen binnen het gezin die soms jaren kunnen voortslepen en die ook soms een lange voorgeschiedenis kennen. Maar ook bij de verdeling van een erfenis kunnen opeens tegenstellingen zichtbaar worden.
Mediation kan helpen om te voorkomen dat de zaken escaleren waardoor de onderlinge band voorgoed geschaad wordt. Wanneer partijen een oplossing willen voor de situatie en vrijwillig willen deelnemen aan de mediation kan mediation een route zijn waarbij, met respect voor elkaars standpunten, een gezamenlijk gedragen oplossing wordt gevonden.