Mediation Hilversum voor elk geschil, hoe gecompliceerd ook, komt een oplossing.

Vaak is Mediation zelfs voor alle betrokken partijen gunstig omdat we uitgaan van de autonomie van de partijen. Het uitgangspunt voor Chiel van Praag van Mediation Hilversum is dan ook altijd: een oplossing vind je samen.

Mediation Hilversum is een gecertificeerd, betrouwbaar en allround conflictbemiddelaar. Gespecialiseerd in bemiddeling bij familie conflicten als: echtscheidingen, erfenissen, burenruzies, zakelijke conflicten als: arbeidsconflicten, conflicten met afnemers en leveranciers, conflicten met vennoten en dergelijke. Verder adviseren wij bij bedrijfsovernames en zijn wij gespecialiseerd in conflicten binnen de mediabranche.

Mediation Hilversum schikt zich graag naar de wensen van partijen. Zo kunnen mediations worden gehouden in de avond, in het weekeind en op iedere gewenste plaats, maar natuurlijk ook bij ons op kantoor. 

Het uitgangspunt is daarbij oplossingsgericht denken en handelen. Samen werken aan een duurzame uitkomst. Mediation Hilversum is geregistreerd MFN register mediator en geaccrediteerd Familiemediator, meer weten over echtscheiding klik hier!!

Mediation Hilversum is aangesloten bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Mocht uw inkomen niet toereikend zijn om zelf de kosten van de mediation te dragen, dan kan er, mits u voldoet aan de voorwaarden, een subsidie (= toevoeging) worden aangevraagd. Buiten een kleine eigen bijdrage, zijn er aan de mediation verder dan geen kosten verbonden.

Chiel van Praag is een MFN 
Geregistreerde Mediator.
Meer info klik hier!

Echtscheiding

Door Mediation is het mogelijk op een andere manier te scheiden, minder stressvol.

Meer lezen

Familie Mediator

Vaak een gebeurtenis waarbij emoties hoog kunnen oplopen. Via een mediator kunt u een harde juridische strijd voorkomen.

Meer lezen

Zakelijke geschillen

Bij een zakelijk geschil kan het voor beide partijen wenselijk zijn de gang naar de rechter te voorkomen.

Meer lezen

Arbeidsconflicten

Een mediator bemiddelt bijvoorbeeld bij ontslag, verzuim, of arbotechnische zaken.

Meer lezen